Savaşır Psikoterapi
Klinik Psikolog, Psikoterapist

2015- Halen